PhD Faculty Back

A J Rachel A S Sreedhar Amitabha Chattopadhyay Anant B Patel Arvind Kumar
Ch Mohan Rao G R Chandak G Umapathy Ghanshyam Swarup Imran Siddiqi
Jyotsna Dhawan K Thangaraj Karthikeyan Vasudevan Krishnan H Harshan M V Jaganadham
Mandar V Deshmukh Manjula Reddy Mukesh Lodha N Madhusudhana Rao P Chandra Shekar
Palani Murugan Rangasamy Prabir Kumar De Puran Singh Sijwali Purnima Bhargava R Nagaraj
R Sankaranarayanan Raghunand R Tirumalai Rakesh K Mishra Ramesh K Aggarwal Ramesh V Sonti
Regalla Kumaraswamy Satish Kumar Shrish Tiwari Swasti Raychaudhuri Tushar Vaidya
Utpal Bhadra V Radha Veena K Parnaik Yogendra Sharma


Useful Links Related Links Campuses
Copyright 2010 © CCMB, Uppal Road, Hyderabad 500007, AP, India
Disclaimer